स्फुट लेख


महाराष्ट्र राज्याचे भाषाविषयक धोरण - काही ठळक बाबी

महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर ‘महाराष्ट्र राज्याचे पुढील २५ वर्षांसाठीचे मराठी भाषाविषयक धोरण २०१४’ ह्या विषयांतर्गत धोरणमसुदा दिला आहे. त्या अनुषंगाने ह्या धोरणात माझ्या दृष्टीने कोणत्या ठळक बाबी असाव्यात त्यांचा थोडक्यात ऊहापोह करीत आहे.


भाषास्वातंत्र्य - मुक्तता आणि मर्यादा

कोणत्याही गोष्टीचे स्वातंत्र्य म्हणजे ती गोष्ट हवी तेव्हा हवी तशी करायला मिळणे - असा सर्वसाधारण अर्थ घेतला जातो. प्रत्यक्षात मात्र असे शंभर टक्के मुक्त स्वातंत्र्य कोणत्याच गोष्टीत कोणालाही नसते.
आपली वर्णमाला आणि शुद्धलेखन

बुधवार दि. २० फेब्रुवारी २००८ रोजी पुणे येथे मॉडर्न कॉलेज आणि राज्य मराठी विकास संस्था ह्यांच्या संयुक्त विद्यमाने शुद्धलेखन ह्या विषयावर संपूर्ण दिवसाचे चर्चासत्र आयोजित केले आहे. त्यानिमित्ताने, मराठीची वर्णमाला आणि शुद्धलेखन ह्यांचा परस्पर संबंध दाखवणारा लेख.